Marmara Kağıt
 

Hakkımızda

Marmara Kağıt ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kağıt Fabrikasında yapılan üretimin hammaddesi atık kağıt tabir edilen kullanılmış Selüloz, hurda kağıtlar ve buğday samanıdır. Ülke genelinde çeşitli tedarik kaynaklarından toplanılan bu kağıtlar fabrika tarafından tekrar işlenerek geri kazanılmaktadır. Toplayıcı firmalardan satın alınan bu tip kağıtlar fabrikada çeşitli parçalayıcı, ayırıcı, temizleyici ve elek sistemlerinden geçirilerek, içerdikleri üretime zararlı yabancı maddelerden arındırılır ve hamur haline getirilirler. Bu hamura yine üretimin cinsine ve amacına bağlı olarak çeşitli oranlarda buğday saplarından veya kullanılmış kraft kağıtlardan elde edilen hamur karıştırılır. Bu işlem sırasında kullanılan atık hammaddelerin özellikleri kağıdın elyaf yapısını etkiler. Kullanılan hammadde özelliklerinin yeterli olmaması durumunda veya prosesin doğrudan gereği olarak, üretilen kağıdın belirlenen fiziksel özellikleri taşıyabilmesi için yardımcı maddeler olarak adlandırdığımız çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır.

Bütün bu işlemler sonrasında elde edilen kağıt hamuru, enerji ve buhar ihtiyacı fabrika bünyesindeki Akışkan Yataklı Kazan ve Enerji Üretim Santrali tarafından karşılanan kağıt makinasında, oluklu mukavva üretiminde kullanılan, Saman Fluting , Test Liner ve Marmara Kraft tipi kağıt haline getirilmektedir. Üretimimiz,müşterilerimizin taleplerini ve beklentilerini karşılayacak kaliteyi sağlamak amacıyla çalışan bütün personelin gayret ve gözetimi ve mekanik elektronik kontrol cihazlarının yardımı ile kontrol edilmektedir. Üretimin her aşamasında Kalite kontrol laboratuvarı analizler yaparak üretim girdilerine ışık tutmakta ve laboratuvarlarda Kalite Güvence Sisteminin gerektirdiği, hammadde kontrolünden son ürün denetlemelerine kadar bütün ölçümler kalibre edilmiş cihazlar ve uzman personel tarafından yapılmaktadır. Kontrol sonuçları bilgisayar ortamında saklanarak prosedürlerine uygun istatistiksel analizleri yapılıp raporlanarak değerlendirilmektedir. İşletmemiz I SO 9000 Sertifikasına sahiptir.