Marmara Kağıt
 

Çevre Politikamız

Faaliyetler sırasında firmamız kaynakları verimli kullanarak çevreyi koruma bilinci doğrultusunda, kalite hedef ve anlayışından ödün vermeden, üretim sırasında kullanılan su, kömür gibi doğal kaynaklar ile kimyasal maddelerin miktarlarını optimum düzeyde tutmayı amaçlar. Seçilen uygun teknoloji ile üretim sırasında, başka bir şekilde yararlanılamayacak düşük kalorili kömür kullanılmaktadır. Ayrıca baca gazları filtre edilerek çevreye olan etkileri minimuma indirilmiştir.Baca gazının CO, O ,S VE NOX değerleri analiz edilerek devamlı kontrol altında tutulmaktadır. Prosesin gereksinimi olan ilave bir miktar su yeraltı kaynaklarından sağlanmakta olup, proses suyu işletme içinde arıtılarak defalarca kullanılmaktadır.Arıtma sistemimiz mekanik temizlemelerden sonra önce Anaerobik daha sonra Aerobik arıtma proseslerinden geçirilmekte ve belt filtrelerde arıtma çamurunda ayrıştırılmaktadır.